Over CRUX

Doelstelling van CRUX

Het overbruggen van het gat tussen de wetenschap – onderzoek en educatie – en de private en publieke sector met als doel de ontwikkeling van hoogwaardige digitale producten en services te versnellen.

Belangrijkste feiten

  • Een onderzoekscentrum, gericht op een wetenschappelijke data gedreven aanpak van gebruikservaring (UX) met ondersteuning van de Universiteit Utrecht.
  • Het kennisinstituut van Nederland op het gebied van UX.
  • Intrinsiek interdisciplinair (combineert informatica, psychologie en ontwerp)

Activiteiten

1
Verbinding
2
Innovatie
3
Kennisdeling
1. Verbinding

Het CRUX netwerk verbind wetenschap  aan de private en publieke sector om ideeën, kennis en trends uit te wisselen en samenwerking te bevorderen.

  • Samenwerking tussen de private en publieke sector, kennis instituten, eind gebruikers - initieel uit Nederland, later uitbreidend naar de EU.
  • Verbind wetenschappelijke disciplines als informatica, psychologie, industrieel ontwerpen, grafische vormgeving en communicatiewetenschappen.
  • Organiseren van events als jaarlijkse symposia, seminars, thematische workshops en brainstorms.
2. Innovatie

CRUX heeft als doel het ontwikkelen van onderzoeksmethoden, software en/of hardware dat gebruikt kan worden voor testen. CRUX deelnemers worden partners in Nederlandse of Europese project consortia, met financiële ondersteuning van programma’s als: Horizon2020, ITEA3 en INTERREG.

  • Ontwikkelen van innovatieve methoden en digitale oplossingen die toegang verlenen tot de laatste technologieën.
  • Nieuw netwerk voor kennisinstituten, verhoging van de aantalen phd studenten en uitrusting, dat resulteert in de generatie en toepassing van state-of-the-art wetenschappelijke kennis.
  • Hogere impact projecten bepalen de CRUX agenda, om zo subsidie voor R&D projecten aan te trekken.
3. Kennisdeling

Uitdeling van kennis, expertise en mogelijk laboratorium faciliteiten.